Diploma/certificaat zoeken

Opvragen op naam en geboortedatum:
Achternaam Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Opvragen op naam en alternatieve geboortedatum:
Opvragen op VCA diplomanummer:
 
   
  Let op! U kunt alleen VCA diploma's zoeken op diplomanummer. Als u zoekt op naam en geboortedatum worden ook de SOG certificaten getoond.
 
  Mijn diploma/certificaat ontbreekt, is onjuist of ik heb geen VCA nummer.

Mededelingen

Klik hier voor de lijst met de nummers van de verwijderde diploma’s. Deze diploma’s zijn verwijderd wegens fraude.

WAARSCHUWING!

Alleen diploma's uitgereikt door erkende Examencentra VCA zijn geldig als VCA-diploma. Geldige diploma’s dragen het VCA-logo, de vermelding ‘Basisveiligheid VCA’ of ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’ en de naam van het Examencentrum VCA. Het diplomanummer zoals vermeld op het diploma is geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA.

Alle andere diploma's of certificaten hebben geen enkele waarde in het kader van VCA. Het staat iedereen wel vrij om de opleidingen te organiseren. Indien men de opleiding wil afsluiten met een examen om de geslaagde kandidaten een geldig VCA-diploma te bezorgen, dan moet hiervoor samengewerkt worden met een erkend Examencentrum VCA.

Om de kwaliteit van de VCA-examinering te waarborgen, wijzen wij u erop dat de volgende voorbeelden van diploma's/certificaten/pasjes bij ons bekend, ONGELDIG zijn:

  • Provex Basic Safety – Basisveiligheid (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA)
  • Provex Safety for Supervisors – Veiligheid voor Leidinggevenden (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA)
Klik hier voor de mededelingen

Het Centraal Diplomaregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde i.v.m. de kwalificaties basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA, veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU en SOG kwalificaties.